Dnia 20 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Gliwicach.

Szanowni Mieszkańcy !

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą rozkładu jazdy autobusów dowożących dzieci i młodzież do szkół w Gminie Rudziniec.

Rozkład obowiązywać będzie od dnia 30.01.2017 r. (poniedziałek po feriach).

>>informacja<<

 

Zawiadamia się, że w dniu 2 lutego 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie członków Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

 

W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, nakładającego na wszystkie miejsca, w których utrzymywany jest drób nakazów i zakazów związanych z zabezpieczeniem gospodarstw, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje o obowiązku zgłaszania miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki,  z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

>>wzór zgłoszenia<<

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie: Rozwoju gospodarczego obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie: Rozwoju gospodarczego obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH.

Miło jest nam poinformować Państwa, że został już rozstrzygnięty konkurs na organizację obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2016, który przypada 20 listopada. Konkurs organizowany jest przez Rzecznika Praw Dziecka. W tym roku ponad 300 szkół wzięło w nim udział. 32 spośród nich zostały wyróżnione przez rzecznika, wśród nich znajduje się ZSP w Rudnie!