Informujemy, że w dniu 10 marca 2016 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach (ul. Zygmunta Starego 17, budynek A, I piętro, odbędzie się spotkanie informacyjno - promocyjne dotyczące kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2016, skierowane do rolników, mieszkańców Powiatu Gliwickiego, na które serdecznie zapraszamy.

                         >>> INFORMACJA <<<

 

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” będzie można składać od dnia wejścia w życie ustawy, tzn. dopiero od 1 kwietnia 2016 roku.

Zarząd Spółki Wodnej Gminy Rudziniec informuje, że dnia 21 marca 2016 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rudziniec odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Gminy Rudziniec.

 

Urząd Statystyczny w Katowicach realizuje reprezentacyjne badania ankietowe prowadzone przez ankieterów w gospodarstwach domowych oraz gospodarstwach rolniczych. Wśród wszystkich badań prowadzonych przez statystykę publiczną, statystyczne badania ankietowe spełniają szczególną rolę w monitorowaniu zjawisk o tematyce społecznej. Badania prowadzone są na terenie całego kraju.

W związku z odbywającym się na terenie Gminy Rudziniec dwa razy w roku wywozem odpadów wielkogabarytowych informujemy, że odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, opony samochodów osobowych i motocykli w ilości do 4 sztuk na gospodarstwo domowe itp.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu pn. "Zadbajmy o wodę na wsi" organizowanego przez Zarząd Województwa Sląskiego.

Wójt Gminy Rudziniec zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren Gminy Rudziniec.

Skan ogłoszenia do pobrania >>TUTAJ<<