Urząd Gminy w Rudzińcu informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie zmiany w Statucie Gminy Rudziniec.

            >>> OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH <<<

 

Urząd Gminy Rudziniec przedstawia sprawozdanie z konsultacji których przedmiotem był projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie zmiany uchwały nr IV/40/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

                >>> SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI <<<

Urząd Gminy Rudziniec przedstawia sprawozdanie z konsultacji których przedmiotem był projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.  

                  >>> SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI <<<

 

Urząd Gminy w Rudzińcu informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie zmiany uchwały nr IV/40/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

            >>> OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH <<<

 

Urząd Gminy w Rudzińcu informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.  

            >>> OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH <<<

 

Zawiadamia się, iż w dniu 26 stycznia 2016 r., o godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Kwalifikacja mężczyzn nie posiadających określonej zdolności do czynnej służby wojskowej - przeprowadzona zostanie dla Gminy Rudziniec w okresie od 18.02.2016 r. do 19.02.2016 r.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Gminy Rudziniec:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach, ul. Zawiszy Czarnego 7

Wszelkie informacje dot. kwalifikacji wojskowej udzielane są w tut. Urzędzie Gminy w pok. 107 lub pod nr tel. 32/4000711

>>> OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA 15 STYCZNIA 2016 r. O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016 ROKU <<<