Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 1 grudnia 2016 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Odtworzenie nawierzchni trawiastych celem poprawy infrastruktury wokół obiektu zabytkowego – Zespół Pałacowo – Parkowy w Pławniowicach” złożona przez Ośrodek Edukacyjno – Formacyjny Diecezji Gliwickiej Zespół Pałacowo - Parkowy 44-171 Pławniowice, ul. Gliwicka 46.

>>informacja<<

 

W związku z ogłoszonym  w dniu 2 grudnia 2016 r. konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazania osób które wejdą w skład komisji konkursowych opiniujących złożone oferty.

>>ogłoszenie<<

 

Dnia 28 listopada 2016 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie spotkali się przedstawiciele organów konstytucyjnych (m.in. NIK, GIODO, GIS), posłowie i senatorowie, samorządowcy, wybitni naukowcy, społeczni doradcy Rzecznika Praw Dziecka, Kawalerowie Orderu Uśmiechu, Korczakowcy, członkowie oddziałów terenowych Komitetu Ochrony Praw Dziecka, pedagodzy, psychologowie, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inni specjaliści zajmujący się sprawami dzieci i młodzieży. 

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w roku 2017.

Powiat Gliwicki oraz współorganizator Gmina Rudziniec, serdecznie zapraszają wszystkich chętnych mieszkańców Powiatu Gliwickiego do wzięcia udziału w imprezie sportowej pn.: "XVII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym", która odbędzie się 17 grudnia br. od godz. 10.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Poniszowicach.

Dnia 24 listopada br. uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudnie odwiedził aspirant Łukasz Brzeziński z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wraz ze swoim niezwykłym podopiecznym - psem policyjnym.

 

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec i Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzińcu pod patronatem honorowym Wójta Gminy Rudziniec zapraszają do wzięcia udziału w IX Gminnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Śpiewajmy i Grajmy Maleńkiemu", który odbędzie się 21.12.2016 r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poniszowicach.

>>regulamin konkursu<<