Zawiadamia się, że w dniu 5 marca 2015 r., godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie członków Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Komisja będzie miała charakter wyjazdowy. Rozpoczęcie prac odbędzie się w Bycinie na terenie boiska sportowego przy ul. Pyskowickiej. Kontynuacja prac odbędzie się w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

                                                                                        Urząd Gminy Rudziniec informuje o możliwości skorzystania przez mieszkańców Gminy Rudziniec z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji z radcą prawnym.

W związku z badaniem ewaluacyjnym prowadzonym przez Fundację Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie. Państwa uwagi i opinie posłużą usprawnieniu funkcjonowania fundacji oraz umożliwią podjęcie działań mających na celu jak najlepsze zaspokojenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru objętego działaniem fundacji.

19 lutego 2015 r. podczas IV Sesji Rady Gminy Rudziniec Wójt gminy Krzysztof Obrzut wraz z przewodniczącym Rady Gminy Rudziniec Panem Bernardem Kukowką złożył serdeczne podziękowania ustępującym sołtysom, wśród których znaleźli się Pani Zuzanna Uklejewska, Pani Krystyna Szady, Pani Urszula Troll, Pani Renata Böhm, Pani Izabela Wrobel oraz Pan Sylwester Olbrich

Ferie zimowe to dla dzieci czas odpoczynku i zabawy. Jak co roku w Gminnym Ośrodku Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach specjalnie dla najmłodszych pociech, które okres ferii spędzały w domu zorganizowano „Artystyczno - Rekreacyjne Ferie Zimowe”, w ramach których prowadzono bloki taneczny, plastyczny oraz instrumentalny.                                                                         

W dniach od 2 do 6 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu odbyły się zajęcia dla najmłodszych pt. „Podróż z dreszczykiem”.

Podczas spotkań młodzi uczestnicy zainspirowani powieścią Lewisa Carrolla o przygodach Alicji, napisali własny scenariusz, zaprojektowali kostiumy i scenografię do filmu pt. „Jacek w Krainie Czarów”.

Kwalifikacja mężczyzn nie posiadających określonej zdolności do czynnej służby wojskowej - przeprowadzona zostanie dla Gminy Rudziniec w okresie od 25.02.2015 r. do 27.02.2015 r.