INFO

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego/ powiatu gliwickiego zjawiska: Burze z gradem/2 od godz. 10:00 dnia 17.06.2020 do godz. 6:00 dnia 18.06.2020

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 93 <<<

>>harmonogram<<

 

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze przyjmowane są do 12 czerwca 2020r:

- w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu,

- w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@rudziniec.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu tradycyjną pocztą.)

- przesłanie do Urzędu Gminy pocztą lub kurierem.

 

Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członków obwodowych komisji. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2020r. w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu.

Wniosek „Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” można pobrać po kliknięciu w link.

 

Wszelkich informacji na temat przyjmowania zgłoszeń kandydatów można uzyskać pod nr tel. 32 4000 711.

Szkoły i przedszkola zamknięte do końca zajęć

w roku szkolnym 2019/2020

 

Szanowni Państwo, kolejny raz konsultowałem z dyrektorami zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół podstawowych możliwość powrotu dzieci do przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych.

Informuję, że ze względu na duże zagrożenie zakażeniem COVID-19 nie jest możliwe bezpieczne otwarcie szkół i przedszkoli do zakończenia regularnych zajęć w roku szkolnym 2019/2020, czyli do 28 czerwca 2020r.

Zainteresowanie rodziców powrotem dzieci do szkół i przedszkoli jest nadal bardzo małe.

Biorąc pod uwagę znaczny rozwój epidemii w województwie śląskim, w tym na terenie Gminy Rudziniec oraz możliwości dostosowania placówek do wytycznych przeciwepidemicznych i sugestię służb sanitarnych zdecydowaliśmy o dalszym zawieszeniu zajęć, aby zapewnić bezpieczeństwo i chronić zdrowie dzieci, ich rodziców, opiekunów           oraz  pracowników.

Uczniowie nadal mają możliwość korzystania z konsultacji. Sposób przeprowadzania konsultacji ustalili Dyrektorzy poszczególnych szkół i zespołów indywidualnie. Informacje           o sposobie przeprowadzania konsultacji udostępnione są na stronach internetowych poszczególnych szkół i będą nadal podawane uczniom w trakcie zdalnego nauczania.

 

Krzysztof Obrzut
Wójt Gminy Rudziniec