W dniach 14-15 maja 2016 r. odbył się VI Ogólnopolski Spływ Kajakowy po Kanale Gliwickim i Kłodnicy.

 

Do 15 czerwca właściciele nieruchomości obowiązani są do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami za pierwsze półrocze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać według stawki, zgodnie ze złożoną deklaracją bez żadnego nakazu, wezwania itp.

Opłatę można wpłacać u inkasentów (sołtysów), w kasie banku Urzędu Gminy (bez dodatkowej opłaty), w innym banku lub  przelewem na konto gminy – nr rachunku bankowego: 32 8454 1024 2008 0041 4588 0002.

 

 

Redakcja miesięcznik "top agrar Polska" podjęła inicjatywę zwiększenia odstrzału dzików na terenie całego kraju. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące tej inicjatywy.

                          >>> INFORMACJA <<<

   

 

Zapraszamy na VI Turniej Siłaczy organizowany przez Gminę Wielowieś i Powiat Gliwicki, który odbędzie się 26 czerwca na boisku LKS Tęcza Wielowieś o godzinie 16.00

>>> PLAKAT <<<

>>> DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE <<<

Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. "Turniej Trampkarzy Gminy Rudziniec".

                         >>> INFORMACJA <<<

Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. "Gminny Turniej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Rudziniec".

                         >>> INFORMACJA <<<

Serdecznie zapraszamy na INDUSTRIADĘ - Święto Szlaku Zabytków Techniki, która w sobotę, 11 czerwca zawita również do Gminy Rudziniec. W ramach imprezy będzie można zwiedzić Śluzę Rudziniec na Kanale Gliwickim, gdzie już od godz. 10.00 na uczestników czekać będą liczne atrakcje.