Ponad 50 lat temu, wybrali Siebie na dobre i na złe, obiecali sobie miłość, szacunek i to, że będą razem w zdrowiu i chorobie, bogactwie i biedzie. Dotrzymali słowa, za co zostali odznaczeni medalem.

Okazją do wspomnień był dzień 24 października 2019 r., w którym uroczyście obchodzono Złote Gody w gminie Rudziniec.

info

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

>>powiadomienie<<

 

Informujemy, że Urząd Gminy w Rudzińcu planuje złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. W ramach realizacji zadania nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

>>INFORMACJA<<

>>ANKIETA<<

 

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego Gminy Rudziniec

>>> OGŁOSZENIE <<<

>>regulamin<<     >>formularz<<    >>oświadczenie<<  

>>zarządzenie<<

 

Wieś Rudno z terenu Naszej Gminy zdobyła I miejsce w tegorocznej edycji konkursu „Piękna wieś województwa Śląskiego”. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród miało miejsce w dniu 10 października 2019 r.

info

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające, na terytorium całego kraju, drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od  10 października (godz. 00:01) do 14 października (godz. 23:59). Zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanymi z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu. Stopień BRAVO-CRP był już wprowadzany w trakcie konferencji bliskowschodniej i Światowych Dni Młodzieży oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.