Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Więcej informacji >>TUTAJ<<

 

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej w sprawie obniżenia poziomu wód podziemnych

>>INFORMACJA<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Koncert zespołu Chrząszcze” złożona przez Ośrodek - Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach reprezentowany przez ks. Krystiana Worbs.

>>informacja<<

info Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w związku z pytaniami odnośnie suszy rolniczej >informacja<
info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 03 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Festyn sportowy w Bycinie” złożona przez Ludowy Klub Sportowy Ślązak Bycina reprezentowany przez Prezesa Grzegorza Piktel oraz Vice Prezesa Adama Szifler.

>>informacja<<