info

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające, na terytorium całego kraju, drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od  10 października (godz. 00:01) do 14 października (godz. 23:59). Zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanymi z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu. Stopień BRAVO-CRP był już wprowadzany w trakcie konferencji bliskowschodniej i Światowych Dni Młodzieży oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

>>regulamin<<

 

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza zapytanie ofertowe na Budowę placu zabaw na terenie Klubu Sportowego MŁODOŚĆ Rudno

>>> ZAPYTANIE OFERTOWE <<<

>>zał1<<     >>zał2<<    >>zał3<<  

>>Wyjaśnienia do zapytania<<

 

Mieszkanka Naszej Gminy Pani Renata Böhm Prezes „Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno”, otrzymała tytuł „ AKTYWNY SENIOR 2019 roku Województwa Śląskiego”.