Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Do 29 kwietnia 2020 r. wypłaciła rolnikom z tego tytułu 62 mln zł.

W ubiegłym roku do ARiMR wpłynęło prawie 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu ich wypłat w kampanii 2019 przeznaczono
75 mln zł.

Do 29 kwietnia 2020 r. ARiMR wypłaciła około 62 mln zł dla ponad 56 tys. rolników.

Rada Ministrów rozporządzeniem z 5 marca 2020 r. ustaliła stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wyniosły one: 68,59 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, 109,74 zł - w przypadku roślin strączkowych i 342,95 zł - w przypadku ziemniaków.

W 2020 r. zmienił się termin naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Będzie je można składać w biurach powiatowych ARiMR od 25 maja do 25 czerwca 2020 r.

 

Wobec zapowiedzi Premiera RP, że od 6.05.2020 będą mogły być uruchomione przedszkola i żłobki i że decyzje ma podjąć organ założycielski na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia które zostaną opracowane .  Informuję, że po ukazaniu się wytycznych i po konsultacji z Dyrektorami Szkół podejmę stosowna decyzje. Rząd RP również zapowiedział że nadal będą zasiłki opiekuńcze

z poważaniem

Krzysztof Obrzut

Wójt Gminy Rudziniec

 

Informacje dotyczące epidemii koronawirusa

 

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 16 kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zostań w domu, walcz z wirusem"

>>informacja<<

 

20 kwietnia Rada Gminy Rudziniec na wniosek Wójta podjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.