info

W dniu 30 grudnia 2020 roku ogłoszono nabór na przedstawicieli Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

Celem działalności Sejmiku jest poszerzenie wiedzy o sytuacji i problemach osób z niepełnosprawnościami, integracji środowiska oraz nadanie kierunków regionalnej polityce na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Zgłoszenie, w postaci prawidłowo wypełnionego formularza należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl w terminie do 29 stycznia 2021r.

    regulamin>>      ogłoszenie o naborze>>          formularz>>

 

informacja

logo

Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie swojej działalności, muszą rozliczyć się z dotacji.

Wnioski KGW o wsparcie ich działalności Agencja przyjmowała od 5 czerwca do 30 września 2020 r. Koło mogło otrzymać od 3 do 5 tys. złotych – w zależności od liczby członków.
5051 kół otrzymało pomoc w wysokości 3 tys. zł, 4012 – w wysokości 4 tys. zł, a 334 koła –
w wysokości 5 tys. zł. W sumie blisko 9,4 tys. KGW otrzymało prawie 32,9 mln zł. Najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono w województwach: wielkopolskim – 1430, lubelskim – 1219 i mazowieckim – 1193.

info

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

>>powiadomienie<<

 

pzk

Logo imgw i napis - ostrzeżenie

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego/ powiatu gliwickiego zjawiska: oblodzenie /od godz. 15:00 dnia 07.01.2021 do godz. 11:00 dnia 08.01.2021

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 4 <<<

logo

to powinieneś zmienić dane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację możesz pobrać ze strony Internetowej Urzędu Gminy w Rudzińcu www.rudziniec.pl zakładka - Ochrona Środowiska - Gospodarka Odpadami,

kliknąć na https://www.rudziniec.pl/images/deklaracja22122020.pdf

lub pobrać deklarację z biura podawczego Urzędu Gminy.