plakat

Przypominamy, że w dniu 17 grudnia 2020r. odbędzie się III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 480/58, przeznaczonej pod zabudowę usługowo - produkcyjną, położoną w Kleszczowie przy ul. Wolności, stanowiącą własność Gminy Rudziniec.

Działka sąsiaduje ze stacją uzdatniania wody oraz posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej – ul. Wolności.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 11 grudnia 2020r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

www.rudziniec.pl w zakładce „NIERUCHOMOŚCI”->Sprzedaż nieruchomości gminnych -> Zarządzenie nr 287/2020 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę położonej w Kleszczowie przyul. Wolności.

 

Dzień Górnika

 INFO

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego/ powiatu gliwickiego zjawiska:  opady marznące/1  od godziny 9:00 dnia  03.12.2020 do godziny 16:00 dnia 03.12.2020

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 193 <<<