W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.

 odpady W dniu 16.11.2020r. Rada Gminy Rudziniec  przyjęła nowe, zmienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 01.01.2021 r.:

  • stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny - 25 zł miesięcznie od osoby(wcześniej było 30 zł)
  • stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnego  zbierania odpadów - 100 zł miesięcznie od osoby;
  • ulga z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym - 1,00 zł miesięcznie od  osoby.

Pierwszym przetarg za kwotę 3 841 447 zł/rok został unieważniony

W drugim przetargu ofertę złożyły 2 firmy, najtańszą ofertę złożyła

firma Remondis z kwota 3’ 030’729zł /rok  i dlatego stawka została obniżona.

Nie jest tajemnicą, że w całej Polsce opłaty za odpady komunalne wzrastają w zastraszającym tempie i coraz częściej pojawia się maksymalna kwota 36 zł, nam na razie taka wysoka stawka nie grozi. W najbliższym czasie zostaną przesłane dla mieszkańców deklaracje i informacje o nowej stawce, o zasadach segregacji, kompostowania i zasadach odbioru odpadów.

Wcześniej pisaliśmy na temat kalkulacji stawki, zasad  i stawek w sąsiednich gminach

https://www.rudziniec.pl/1348-stawka-za-odbi%C3%B3r-odpad%C3%B3w-komunalnych-gminy-rudziniec

lub

https://www.facebook.com/gmina.rudziniec/photos/pcb.2502721670020947/2502721046687676

spis rolny

odpady Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

 

potrzebna pomoc

Z przykrością informujemy  o pożarze, który w listopadzie dotknął zabudowania rodziny Witkowskich.Państwo Dominika i Marcin Witkowscy wraz z synami, są mieszkańcami Niekarmii. W pożarze u państwa Witkowskich zniszczeniu uległ dach i poddasze domu oraz wiata. Zniszczeniom uległa również część wyposażenia domu. Korzystając z konta Caritas Diecezji Gliwickiej, zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie materialne dla poszkodowanej w pożarze rodziny Witkowskich.

Wpłat można dokonywać na konto:

 

Caritas Diecezji Gliwickiej

44-100 Gliwice ul. Księcia Ziemowita 2

57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

z dopiskiem „Pomoc dla rodziny Witkowskich”

Nadal mamy do o dyspozycji 2 hale sportowe; w Rudzińcu i w Poniszowicach. Hala sportowa w Kleszczowie jest w trakcie dopuszczenia do użytkowania (praktycznie za parę dni powinna być dopuszczona do użytkowania, jednak wynajem planowany jest od stycznia 2021roku)

Ze względu na trwającą epidemię i niezbyt jasne przepisy, wynajem hali sportowej w Rudzińcu i Poniszowicach  jest ograniczony. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami do 27 grudnia 2020r. ustanawia się wiele zakazów i drobnych niejasnych wyjątków.

Hale sportowe na terenie Gminy Rudziniec to hale szkolne i obowiązują w nich przepisy dotyczące przede wszystkim  oświaty. Ostatnie  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki mówi że ;od 30 listopada zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia będą mogły być prowadzone w szkole "z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych". Co prawda dotyczy to szkół sportowych ale „chyba” przez analogię możemy dostosować do naszych szkół i zajęć edukacyjno sportowych dla dzieci.

info

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin realizacji zadania: 01.01.2020r. - 30.06.2020r.

>>ogłoszenie<<