Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa, która wymusiła zmiany w wielu obszarach naszego życia. Mimo licznych przeciwności, objawiających się spowolnieniem w rozwoju gospodarczym oraz ograniczeniami w kontaktach międzyludzkich, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie tylko rozwijała projekty zainicjowane w latach ubiegłych, ale także rozpoczęła szereg nowych działań. Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym działalność GZM w latach 2018-2020.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. wynosiło 5 656,51 zł.

Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.

Ogłoszenie konkursu ofert na kontynuację w roku 2021 programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec

Ogłoszenie konkursu ofert na kontynuację w roku 2021 programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec

Wójt Gminy Rudziniec wraz z Ośrodkiem Szkolenia Krzempek zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z maszyn budowlanych

>>więcej<<

Od 22.02.2021r.  dla klubów uprawiających sport w ramach współzawodnictwa  sportowego prowadzanego przez odpowiedni związek sportowy.