Pomoc przy wypełnianiu wniosków obszarowych w gminie Rudziniec w UG Rudziniec ul. Gliwicka 26 – sala konferencyjna, udzielana będzie w wybrane wtorki w godzinach 08:00 – 14:00 :
-24.03,
-07.04,
-21.04.

                                                                                              Zarząd Spółki Wodnej Gminy Rudziniec informuje, że dnia 26 marca 2015 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rudziniec odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Gminy Rudziniec.

Biuro Śląskiej Izby Rolniczej informuje, że od dnia 09-03-2015 nastąpi kontynuacja programu wapnowania gleb na korzystniejszych warunkach.

Więcej informacji związanych z dofinansowaniem wapnowania regeneracyjnego gleb w województwie śląskim dostępnych pod adresem: http://www.sir-katowice.pl/wapno.html

Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.


W związku z planowanym remontem drogi Bojszów – Kleszczów, Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w poniedziałek 9 marca 2015r. droga ta na odcinku od skrzyżowania Bojszów-Rudno do pętli Kleszczów-delikatesy zostanie zamknięta.

W związku z trwającymi pracami nad wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno - Rolnicze  do wykonania badań pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności w latach 2014-2020.

Zawiadamia się, że w dniu 5 marca 2015 r., godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie członków Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Komisja będzie miała charakter wyjazdowy. Rozpoczęcie prac odbędzie się w Bycinie na terenie boiska sportowego przy ul. Pyskowickiej. Kontynuacja prac odbędzie się w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.