info

Od 23 do 29 stycznia w Polsce obowiązują stopnie alarmowe: 2. stopień alarmowy BRAVO w województwie  małopolskim oraz 1. stopień alarmowy ALFA i  ALFA-CRP w całym kraju. Zostały wprowadzone w związku obchodami 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau. Zarządzenie podpisał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Sprostowanie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec

 

Urząd Gminy w Rudzińcu informuje, iż od miesiąca stycznia 2020 roku w miejscowości Ligota Łabędzka wywóz zmieszanych odpadów komunalnych będzie się odbywał w dniu wywozu odpadów segregowanych.

>>harmonogram<<

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy:

>>1<<   >>2<< >>3<< >>4<<

 

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie:

-"Ochrony i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. 2190 t.j.)"

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

>>wyniki<<