Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

                            

                           >>> OGŁOSZENIE <<<

 

Zawiadamia się, iż w dniu 26 listopada 2015 r., o godz. 15.30 odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Rudziniec,  w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26

Zawiadamia się, iż w dniu 24 listopada 2015 r., o godz. 12.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Zawiadamia się, że w dniu 24 listopada 2015r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26 odbędzie się posiedzenie członków Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy.

Zachęcamy do zapoznania się z adresami miejsc poniżej, pod którymi udzielane są bezpłatne porady prawne na terenie województwa śląskiego.

 

  >>> BEZPŁATNE PORADY PRAWNE - INFORMACJE <<<

Złote Gody to jubileusz, obchodzony w naszej polskiej tradycji szczególnie uroczyście. 50 lat małżeństwa to wspaniały przykład do naśladowania dla dzieci, wnuków i wszystkich młodych małżeństw. Wzajemnym poszanowaniem i przywiązaniem Jubilaci świadczą, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. Na żaden medal nie pracuje się tak długo…

Zapraszamy na badania mammograficzne Panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały bezpłatnego badania.

                   

                    >>> SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE <<<