Zawiadamia się, iż w dniu 29 października 2015 r., o godz. 15.30 odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Rudziniec,  w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Zapraszamy na bezpłatne badania słuchu które odbędą się w Urzędzie Gminy Rudziniec

>>INFORMACJA<<

Zawiadamia się, iż w dniu 20 października 2015 r., o godz. 16.00 odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w budynku Szkoły Podstawowej w Poniszowicach, przy ul. Gliwickiej 32.

Informacja Prezesa KRUS oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca zamian w systemie ubezpieczenia społecznego rolników na przełomie ostatnich lat.

                           >>> INFORMACJA <<<

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Urząd Gminy Rudziniec informuje, że w dniach 13-15 października 2015 r.  Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie krajowe RENEGADE – SAREX 15/II.

Urząd Gminy Rudziniec informuje, iż zgodnie z poniższym harmonogramem, w godzinach od 6.00 do 22.00 sprzed posesji odbierane będą: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe

>>>HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH<<<