MATURZYSTO, jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej powinieneś to przeczytać !

Służba Celna przypomina, że automaty i urządzenia do gier mogą być eksploatowane tylko przez podmioty posiadające koncesję lub zezwolenie na prowadzenie takiej działalności w konkretnej lokalizacji wydane do końca 2009 r.

W dniu 21.04.2015 r. (wtorek) od godz. 9.00 wprowadzona zostanie organizacja ruchu na czas przebudowy drogi powiatowej nr 2915S odcinek Bojszów-Kleszczów.

Na czas robót zamknięta zostanie droga powiatowa Nr 2915S od skrzyżowania ul. Gliwickiej z ul. Wolności w Kleszczowie do końca opracowania (okolice granicy administracyjnej Kleszczowa)

Zapraszamy mieszkańców gminy na komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry), które odbędą się 20.04.2015 r. w Ośrodku Zdrowia „SALUS” ul. Opolska 4 w Rudzińcu w godzinach od 13:00 do 15:00

Zawiadamia się, że w dniu 30 kwietnia 2015 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Zawiadamia się, że w dniu 16 kwietnia 2015 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach wspólnie z Gliwickim Ośrodkiem Integracji Niepełnosprawnych (GOIN) organizuje VI Edycję Targów Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, które odbędą się 12 maja 2015 r. w godz. od 10.00-14.00 w Sali Bankietowej "MAG" przy ul. Świętokrzyskiej 6 w Gliwicach.