Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.


W związku z planowanym remontem drogi Bojszów – Kleszczów, Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w poniedziałek 9 marca 2015r. droga ta na odcinku od skrzyżowania Bojszów-Rudno do pętli Kleszczów-delikatesy zostanie zamknięta.

W związku z trwającymi pracami nad wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno - Rolnicze  do wykonania badań pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności w latach 2014-2020.

Zawiadamia się, że w dniu 5 marca 2015 r., godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie członków Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Komisja będzie miała charakter wyjazdowy. Rozpoczęcie prac odbędzie się w Bycinie na terenie boiska sportowego przy ul. Pyskowickiej. Kontynuacja prac odbędzie się w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

                                                                                        Urząd Gminy Rudziniec informuje o możliwości skorzystania przez mieszkańców Gminy Rudziniec z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji z radcą prawnym.

W związku z badaniem ewaluacyjnym prowadzonym przez Fundację Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie. Państwa uwagi i opinie posłużą usprawnieniu funkcjonowania fundacji oraz umożliwią podjęcie działań mających na celu jak najlepsze zaspokojenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru objętego działaniem fundacji.

19 lutego 2015 r. podczas IV Sesji Rady Gminy Rudziniec Wójt gminy Krzysztof Obrzut wraz z przewodniczącym Rady Gminy Rudziniec Panem Bernardem Kukowką złożył serdeczne podziękowania ustępującym sołtysom, wśród których znaleźli się Pani Zuzanna Uklejewska, Pani Krystyna Szady, Pani Urszula Troll, Pani Renata Böhm, Pani Izabela Wrobel oraz Pan Sylwester Olbrich