info

Zawiadamia się, iż w dniu 12 lipca 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

plakat Akcja szczepień przeciwko meningokokom grupy A, B, C, W - 135 i Y dotyczy dzieci nowonarodzonych i zameldowanych na terenie Gminy Rudziniec - program współfinansowany z budżetu Gminy Rudziniec.

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 2 lipca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Szkoła Przetrwania - sportowa alternatywa dla komputera” złożona przez Stowarzyszenie GILDIA KOMILITON.

>>informacja<<

 

info

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu

>>powiadomienie<<

 

info Zawiadamia się, iż w związku z budową "gazociągu Tworóg - Kędzierzyn DN 100 MOP 8,4 MPa ok. 43,4 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" droga powiatowa 2940 S - ulica Opolska w miejscowości Rudziniec (pomiędzy Rudzińcem a Niezdrowicami) zostanie zamknięta od 8 lipca br. na okres jednego miesiąca, tj. do dnia 8 sierpnia br.
plakat 1 czerwca 2018 r. ruszył rządowy program „Dobry start”, w ramach którego wszystkim uczącym się dzieciom przysługiwać będzie raz w roku 300 zł. W Gminie Rudziniec program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 50.

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Gminny turniej piłki nożnej seniorów o puchar Wójta Gminy Rudziniec” złożona przez LKS Ślązak Bycina.

>>informacja<<