info

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy będzie obowiązywał od środy 28 sierpnia (od godz. 00:01) do wtorku 3 września (do godziny 23:59). Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oficjalną wizytą w Polsce Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w najbliższych dniach przeprowadzi lustracje gospodarstw rolnych mającą na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Wizyty w gospodarstwach nie mają na celu karania i nakładania mandatów, lecz będą miały charakter prewencyjny czyli mają pokazywać przede wszystkim  występujące zagrożenia i nieprawidłowości.

Po tej kontroli inspektor PIP poinformuje Radę Gminy i Sołtysów na sesji o wynikach lustracji.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bycinie zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego, 4x4 uterenowionego. Komplet wzorów jak i formularzy oraz oryginał zatwierdzonej specyfikacji do pobrania.

Zapytanie ofertowe - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bycina

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 06 sierpnia 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: "TURNIEJ OLDBOJÓW O PUCHAR WÓJTA GMINT RUDZINIEC" złożona przez Klub Sportowy Orły Bojszów reprezentowaną przez Mateusza Frejno-prezesa

>>informacja<<

 

Od 14 grudnia 2019r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały nowe przepisy Unii Europejskiej (UE) w zakresie zdrowia roślin, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031 >>więcej