Wójt Gminy Rudziniec ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację  w roku 2018 Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2018 – 2019

>>ogłoszenie<<

info Informujemy, że kandydatami na urzędników wyborczych mogą być pracownicy:

-placówek oświatowych, czyli nauczycieli oraz innych pracowników szkół i przedszkoli prowadzonych przez samorząd,

autobusy

Informacja dla P. T. Podróżnych dotycząca komunikacji autobusowej w okresie weekendu majowego 2018 dla oddziału Gliwice

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Obchody 130 lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łanach” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łanach, ul.Pyskowicka, 44-160 Łany.

>>informacja<<

Wójt Gminy Rudziniec informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach POE dla Gminy Rudziniec

>>projekt uchwały<<

 

Z przykrością informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2018 r. zmarła Teresa Heller - sołtys sołectwa Rudziniec a zarazem Radna Gminy Rudziniec.

Pogrzeb śp. Teresy Heller odbędzie się w dniu 26.04.2018 r. o godz. 11.30 w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Rudzińcu.

Głębokie wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich składają Wójt Gminy Rudziniec wraz z pracownikami oraz Radni i Sołtysi Gminy Rudziniec.
info

Zawiadamia się, iż w dniu 26 kwietnia 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.