info

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. Wywóz odbędzie się w godz. 6:00 - 14:00. Prosimy, aby odpady wystawić do godz. 6:00 w dniu wywozu.

>>harmonogram<<

 

info

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy odnieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w roku 2018 obejmujące co najmniej 30% danej uprawy.

>>informacja<<

info
plakat Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudnie zaprasza uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z całej Polski do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologiczno - Artystycznego Magiczny Świat Zabawek - LOGO OBROŃCÓW ZIEMI PROJEKTUJEMY, BO NASZĄ PLANETĘ SZANUJEMY!

plakat Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudnie we współpracy z Nadleśnictwem Rudziniec zaprasza uczniów klas IV - VI szkół podstawowych województwa śląskiego do wzięcia udziału w III Międzywojewódzkim Konkursie Przyrodniczym Piękno Nadleśnictwa Rudziniec - PTAKI.

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 20 września 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Aktywny Wypoczynek - alternatywą dla komputera” złożona przez Stowarzyszenie GILDIA KOMILITON.

>>informacja<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 21 września 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Pokaz gotowości bojowej podczas obchodów jubileuszu istnienia Szkoły Podstawowej w Poniszowicach” złożona przez OSP w Słupsku.

>>informacja<<