W  miesiącach  maju i czerwcu  2019 r.  uczniowie  kl. III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pławniowicach realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zieloną  szkołę”.

>>Treść ogłoszenia<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 23 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Aktywne powitanie wakacji - spartakiada dla dzieci” złożona przez LKS Młodość Rudno

>>informacja<<

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 23 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Gminny turniej seniorów o Puchar Wójta Gminy Rudziniec” złożona przez LKS Młodość Rudno

>>informacja<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 21 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Propagowanie i podtrzymywanie tradycji pożarniczych oraz promocja statutowej działalności jednostki OSP Widów” złożona przez OSP Widów

>>informacja<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej” złożona przez Klub Sportowy Rudziniec

>>informacja<<

 

info

W dniu 15 maja 2019 r. Urząd Marszałkowski rozstrzygnął konkurs z poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – fotowoltaika.

Projekt pod nazwą „Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim” złożony przez Gminę Rudziniec wspólnie z Gminą Pyskowice, Gminą Toszek, Gmina Wielowieś oraz Gminą Gierałtowice pełniącą rolę partnera wiodącego niestety nie uzyskał dofinansowania.

zyczenia