Jednostka odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg powiatowych:

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach tel. /32/ 234-06-96

Kierownik Akcji Zimowej – tel. 605-435-731

 

Jednostka odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg gminnych:

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu tel. /32/ 302-97-01

Kierownik Akcji Zimowej – tel. 502-315-334

Firma Remondis ma obowiązek wyposażyć każdą nieruchomość w odpowiednią liczbę pojemników zgodnie ze złożoną wcześniej przez mieszkańców deklaracją. Wykaz nieruchomości wraz z ilością pojemników, został udostępniony firmie Remondis, dodatkowo został również umieszczony na naszej stronie internetowej.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 2 grudnia 2016 r. pomiędzy Gminą Rudziniec a firmą Remondis informujemy, iż w dniach: 02-09.01.2017 r. nieruchomości na terenie Gminy Rudziniec będą wyposażane w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec zaprasza dzieci w wieku od 7 do 15 lat na "Igraszki teatralne".

Zajęcia będą odbywać się w dniach 16-20 stycznia br. w godz. 9.00 - 13.00 w siedzibie GOK w Poniszowicach.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla Beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 za pośrednictwem LGD Leśna Kraina Górnego Śląska.

Klub Sportowy Rudziniec zaprasza na Feryjne Spotkania z Siatkówką    w dniach 23 - 26 stycznia 2017 r. !

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach zachęca do zapoznania się z poradami dla uczestników wypoczynku zorganizowanego.