info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 03 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Festyn sportowy w Bycinie” złożona przez Ludowy Klub Sportowy Ślązak Bycina reprezentowany przez Prezesa Grzegorza Piktel oraz Vice Prezesa Adama Szifler.

>>informacja<<

 

Od 1 sierpnia 2019r. w Gminie Rudziniec  będą obowiązywać nowe stawki za odbiór odpadów segregowanych. W związku z tym od 16 lipca pracownicy Urzędu Gminy będą doręczać właścicielom nieruchomości zamieszkałych, zobowiązanym do ponoszenia opłaty za odpady segregowane, zawiadomienia o zmianie wysokości tej należności.

W załączeniu udostępniamy do pobrania "Wniosek o szacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego"

 

 

W związku z zamknięciem przejazdu kolejowego w Bycinie w dniach od 5 lipca od godz. 8:30 do 11 lipca do godz. 23:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu autobusów.