Miło nam poinformować, iż do udziału w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” Gmina Rudziniec zgłosiła sołectwo Pławniowice w kategorii „Najpiękniejsza wieś” oraz projekty „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Rudnie” i „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bojszowie” w kategorii – Przedsięwzięcie odnowy wsi.

Zawiadamia się, iż 21 września 2016 r., godz. 15.30 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Zawiadamia się, iż w dniu 21 września 2016 r., godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA oraz Miasto Kalety serdecznie zapraszają na festyn rodzinny ŚWIĘTO LASU,który odbędzie się dnia 24 września br. w Kaletach.

  Nie będziemy odkrywczy, kiedy stwierdzimy, iż jedyną stałą zarówno w życiu, jak i realizowanej działalności gospodarczej jest zmiana. I jak już Państwo zapewne zauważyli po analizie pierwszej porcji dostarczonych informacji nt. możliwości aplikowania o fundusze zewnętrzne przez przedsiębiorców w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, różnią się one od tych z poprzedniej perspektywy. Niemniej jednak możliwości te istnieją i dają realne szanse dalszego rozwoju dla każdego przedsiębiorcy, jak i osoby, która zamierza założyć własną działalność gospodarczą. Dlatego też, Gmina Rudziniec wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom w obszarze informacji o funduszach pomocowych opracowała kolejny zestaw informacji, który został podzielony na części dedykowane danemu kręgowi potencjalnych Wnioskodawców, programowi, czy też konkretnemu narzędziu wsparcia.

  Dla Państwa śledzimy bieżące informacje, jakie pojawiają się w tym obszarze i będziemy je publikować zarówno na stronie internetowej Urzędu Gminy Rudziniec w zakładce poświęconej funduszom unijnym, jak również na naszym funpagu na Facebooku.

 

W okresie od 18.09.2016 r. do 01.10.2016 r. uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Rudzińcu realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego do Międzyzdrojów na tzw. „zieloną szkołę”

>>informacja<<

 

Z radością informujemy, iż od września do grudnia 2016 r.  uczniowie kl. III szkół podstawowych Gminy Rudziniec będą brać udział w projekcie powszechnej nauki pływania "Umiem pływać” o nazwie PŁYWAM BO LUBIĘ, PŁYWAM BO CHCĘ – NAUKA PŁYWANIA W GMINIE RUDZINIEC, współfinansowanym  ze  środków  Gminy  Rudziniec  i  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki.