info

W dniu 23 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. W myśl nowych przepisów w skład zespołu dokonującego szacowania szkód i ustalenia wysokości odszkodowania wchodzi:
1) przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2) przedstawiciel dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
3) właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

info 

Klub Sportowy Rudziniec bierze udział w inicjatywie Lokalni Herosi. Zainteresowanych oddaniem głosu na RASMIN - Rudziniecką Akademię Siatkarską Małych i Dużych zachęcamy do zapoznania się z plakatem. 

>>plakat<<

 

info

Obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 08.08.2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

>>Obwieszczenie<<

 

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało komunikat meteorologiczny dla województwa śląskiego.

>>komunikat<<

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało zmianę ostrzeżenia wydanego o godz. 13.30 dnia 29.07.2018 r.  dotyczącego wystąpienia na terenie województwa śląskiego zjawiska: UPAŁ.

>>> ZMIANA OSTRZEŻENIA <<<

 

info

Zawiadamia się, że w dniu 6 sierpnia 2018 r., godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Urząd Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godz. 17.00 uruchomione zostaną syreny alarmowe, których sygnał uczci 74 rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego.

Będzie to równocześnie wojewódzki test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.