Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało dla Województwa Śląskiego Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 124

>>wykaz obowiązujących ostrzeżeń<<

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało dla Województwa Śląskiego Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 121

>>wykaz obowiązujących ostrzeżeń<<

 

Urząd Gminy Rudziniec informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego w okresie od  1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. należy składać w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało dla Województwa Śląskiego Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 120

>>wykaz obowiązujących ostrzeżeń<<

 

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu wydało Ostrzeżenie Hydrologiczne Nr 0:77 - zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody, stopień zagrożenia: 1

>>ostrzeżenie<<

 

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 5 lipca 2021 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Koncert Servi Domini Cantores"

>>informacja<<