info

Wójt Gminy Rudziniec oraz Ministerstwo Środowiska serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne w ramach Krajowego Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 6 września 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „135-lecie Ochrony Przeciw Pożarowej w Bycinie” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bycinie.

>>informacja<<

 

plakat Wójt Gminy Rudziniec zaprasza mieszkańców Gminy Rudziniec do 24 lat do udziału w konkursie fotograficznym "Gmina Rudziniec - moja Mała Ojczyzna".

info

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego: "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rudziniec.

>>obwieszczenie<<

>>treść projektu założeń<<

 

info

Zawiadamia się, iż w dniu 6 września 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się LIX Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Zawiadamia się, że w dniu 3 września 2018 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Wójt Gminy Rudziniec zachęca do wzięcia udziału w Programie Ministerstwa Środowiska „Czyste powietrze” realizowanym w latach 2018-2029.

>>szczegóły<<