Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od 1 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Rudzińcu został utworzony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym udzielana jest pomoc prawna.

plakat
Plakat podsumowujący projekt pn.: "Barometr zawodów" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.
 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dystrybucja żywności na obszarze Gminy Rudziniec" złożona przez Fundację Zacisze Grażyny, ul. Leśna 4, 44-172 Niewiesze.

>>informacja<<

 

plakat

Szanowni Państwo,

zaplanowane zostały spotkania informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego:

  • 1.1.1 Rozwój działalności gospodarczych;
  • 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej.

plakat

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

info Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

info

Szanowni Państwo

Wójt Gminy Rudziniec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudziniec do roku 2023. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 25 stycznia do 30 stycznia 2018r. Zainteresowanych mieszkańców zachęcamy do wypełnienia stosownego formularza konsultacyjnego z uwagami / propozycjami do przedmiotowego programu. Wypełniony formularz należy dostarczyć do Urzędu Gminy Rudziniec w nieprzekraczalnym terminie do 30.01.2018. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudziniec do roku 2023 wraz z Formularzem konsultacyjnym do pobrania poniżej

>>projekt<<

>>formularz<<

>>Sprawozdanie z konsultacji<<