Wakacje dzieci na wsi  - to czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku ich rodziców. Niejednokrotnie towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech oraz brak większej uwagi poświęcanej dzieciom. Praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, dużego wiatru, burz czy ulewnych deszczy. Na polach od rana do późnego wieczora pracują maszyny rolnicze. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków.

 

            Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zasiłek opiekuńczy został  przedłużony do 12 lipca 2020r.

Zgodnie z art. 4a ust.1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rodzice, którzy nie mają z kim zostawić dziecka, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, mogą nadal kontynuować pobieranie świadczenia z KRUS.

 

Od dziś - 1 lipca - rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi
w 2019 r. ponieśli szkody w hodowli ryb słodkowodnych mogą składać w ARiMR wnioski o dofinansowanie. Czas na ich złożenie jest krótki – nabór potrwa tylko
do 15 lipca 2020 r.

Walne zgromadzenie Członków Spółki Wodnej

>>więcej<<

INFO

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego/ powiatu gliwickiego zjawiska: Burze z gradem/1  od godz. 12:00 dnia 02.07.2020 do godz. 22:00 dnia 02.07.2020

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 113 <<<

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Finały Otwartych Mistrzostw Śląska w siatkówce plażowej 2020"

>>informacja<<

Zawiadomienie o wszczęciu przez Starostę Gliwickiego postępowania administracyjnego w sprawie budowy instalacji radiokomunikacyjnej o wysokości 42,48 m na działce nr 1393/626 przy ulicy Szkolnej w Chechle.

>>POBIERZ<<