Ogłoszenie wójta o odwołaniu drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244 o numerze SGL46RM

O aktualnym etapie prac nad nową perspektywą UE, o konieczności zachowania instrumentu ZIT/RIT w dotychczasowej formule i podziale środków pomiędzy krajowe a regionalne programy operacyjnie w perspektywie 2021-2027 rozmawiali samorządowcy w Częstochowie.

 

Wójt Gminy Rudziniec zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup pojazdów pożarniczych !

 

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

>>informacja<<