Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego zjawiska: BURZE Z GRADEM w dniu 26.07.2018 r. godz. 11:00 - 20:30

 >>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 9 <<<

 

Rada Sołecka Sołectwa Rudno i klub sportowy LKS Młodość Rudno zapraszają na festyn sportowo - rodzinny, który odbędzie się w dniach 28 lipca 2018 roku na boisku sportowym w Rudnie.

>>> FESTYN W RUDNIE <<<

 

Zawiadamia się, iż w dniu 24 lipca 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Zawiadamia się, że w dniu 24 lipca 2018 r., godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Zawiadamia się, iż w dniu 26 lipca 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się LVIII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Zawiadamia się, że w dniu 24 lipca 2018 r., godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Informujemy o trwających badaniach ankietowych przeprowadzanych przez GUS. Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet oraz wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem. Na terenie województwa śląskiego badanie realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.

Szczegóły znajdują się na >>PLAKACIE<<