plakat Wójt Gminy Rudziniec zaprasza mieszkańców Gminy Rudziniec do 24 lat do udziału w konkursie fotograficznym "Gmina Rudziniec - moja Mała Ojczyzna".

info

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego: "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rudziniec.

>>obwieszczenie<<

>>treść projektu założeń<<

 

info

Zawiadamia się, iż w dniu 6 września 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się LIX Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Zawiadamia się, że w dniu 3 września 2018 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Wójt Gminy Rudziniec zachęca do wzięcia udziału w Programie Ministerstwa Środowiska „Czyste powietrze” realizowanym w latach 2018-2029.

>>szczegóły<<

plakat  Zakład Doskonalenia Kadr - KOMAG Sp. z o. o.zaprasza do udziału w projekcie: "Kwalifikacje spawacza dla osób pozostających bez pracy do 29 lat" skierowanym do 20 osób pozostających bez pracy w wieku 18 - 29 lat, nie kształcących się i nie szkolących się z woj. śląskiego, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji spawacza, a następnie uzyskaniem zatrudnienia. 

plakat

Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Dożynki Gminy Rudziniec, które odbędą się 26 sierpnia 2018 r. na boisku sportowym w Rudzińcu.

>>plakat<<