Z przykrością informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2018 r. zmarła Teresa Heller - sołtys sołectwa Rudziniec a zarazem Radna Gminy Rudziniec.

Pogrzeb śp. Teresy Heller odbędzie się w dniu 26.04.2018 r. o godz. 11.30 w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Rudzińcu.

Głębokie wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich składają Wójt Gminy Rudziniec wraz z pracownikami oraz Radni i Sołtysi Gminy Rudziniec.
info

Zawiadamia się, iż w dniu 26 kwietnia 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Zawiadamia się, że w dniu 24 kwietnia 2018 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prezentacja gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudziniec w ramach obchodów Gminnego Dnia Strażaka” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łanach, ul.Pyskowicka, 44-160 Łany.

>>informacja<<

info

18 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kleszczowie odbył się I Gminny Festiwal Piosenki Polskiej pod patronatem honorowym Wójta Gminy Rudziniec Pana Krzysztofa Obrzuta oraz Dyrektor SP w Kleszczowie Pani Małgorzaty Greckiej.

info Chętni uczniowie klas I-VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie wzięli udział w III Powiatowym Konkursie Plastyczno-Literackim zatytułowanym „Inne zakończenie” organizowanym przez Szkołę Podstawową FILOMATA oraz Publiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Gliwicach.

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wydrukowanie pamiątkowego albumu z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle” złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło, ul.Piękna 22, 44-172 Chechło.

>>informacja<<