info

Urząd Gminy Rudziniec informuje, że w dniach 14-15 listopada 2018 r. (termin zapasowy 16 listopada br.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie krajowe RENEGADE – SAREX 18/II.

info

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na obszarze Gminy Rudziniec".

>>informacja<<

info
plakat

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Gliwicach zachęca do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wszawicy.

>>plakat<<

>>broszura<<

info

Główny Inspektorat Sanitarny wydał broszurę dotyczącą zatrucia grzybami.

>>broszura<<

 

INFO

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego/ powiatu gliwickiego zjawiska: SILNY WIATR w dniu 23.10.2018 r. od godz. 17.00 do godz.18:00 dnia 24.10.2018 r.

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 27 <<<

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług przewozowych.

>>> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018<<<

>>Wyjaśnienia do zapytania<<