Walne zgromadzenie Członków Spółki Wodnej

>>więcej<<

INFO

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego/ powiatu gliwickiego zjawiska: Burze z gradem/1  od godz. 12:00 dnia 02.07.2020 do godz. 22:00 dnia 02.07.2020

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 113 <<<

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Finały Otwartych Mistrzostw Śląska w siatkówce plażowej 2020"

>>informacja<<

Zawiadomienie o wszczęciu przez Starostę Gliwickiego postępowania administracyjnego w sprawie budowy instalacji radiokomunikacyjnej o wysokości 42,48 m na działce nr 1393/626 przy ulicy Szkolnej w Chechle.

>>POBIERZ<<

 

 

 

 INFO

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego/ powiatu gliwickiego zjawiska: Burze z gradem/2 w dniu 26.06.2020 r. od godz. 12.00 do godz.03:00 dnia 27.06.2020 r.

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 107 <<<

ARIMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej

>>więcej<<