info Wójt Gminy Izbicko oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Gminy Izbicko, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku zapraszają do udziału w XXVI Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim "Śląskie Beranie" (10.05.2019 r.).

logo

Komunikat prasowy ws. XLV sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, która odbyła się w dn. 1 marca 2019 r.

info

Ogłoszenie konkursu ofert w sprawie kontynuacji w roku 2019 Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2018 - 2019

>>treść ogłoszenia<<

 

info

Ogłoszenie konkursu ofert w sprawie kontynuacji w roku 2019 "Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2018 - 2019"

>>treść ogłoszenia<<

plakat Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" zaprasza na konkurs filmowy pt.: Z Leśną Krainą po Fundusze Europejskie.

Szczegóły na stronie internetowej stowarzyszenia >>link<<
info

Informacja dotycząca projektu "Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora"

>>ulotka informacyjna<<

info