Wakacje, to czas wzmożonej aktywności związanej z pracami rolnymi, ale również z relaksem na świeżym powietrzu. Aby były one bezpieczne, konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad przebywania w pobliżu urządzeń energetycznych, których tak wiele znajduje się w przestrzeni publicznej wokół nas.

ODDZIAŁ GLIWICE – ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU AUTOBUSÓW W DNIU 06 SIERPNIA 2020 ROKU W ZWIĄZKU Z WYŚCIGIEM KOLARSKIM TOUR DE POLOGNE KTÓREGO TRASA PRZEBIEGA NA TERENIE GMINY RUDZINIEC

W związku z wyścigiem kolarskim Tour de Pologne informujemy, że w dniu 06 sierpnia 2020 (czwartek) roku w godzinach popołudniowo- wieczornych komunikacja autobusowa GTVBUS na terenie gminy Rudziniec będzie funkcjonowała według następującego porządku:

Kurs 15.24 Gliwice Plac Piastów – Pyskowice – Paczyna – Bycina – Słupsko – Niewiesze – Niekarmia – Poniszowice – Widów – Chechło – ŁANY będzie w tym dniu skrócony do Chechła.

Kurs 16.19 Gliwice Plac Piastów – Pyskowice – Paczyna – Bycina – Słupsko – Niewiesze – Niekarmia – Poniszowice – Widów – Chechło – RUDZINIEC będzie w tym dniu skrócony do Chechła.

kurs 16.20 Pętla II Gliwice – Brzezinka – Kleszczów – Bojszów – Rudno – Rudziniec – Pławniowice – Taciszów – Kleszczów – Brzezinka – Gliwice pojedzie zmienioną trasą po obsłudze przystanku Brzezinka Wałbrzyska pojedzie przez Ligotę Łabędzką – Rzeczyce – Taciszów – Pławniowice do Łan przyjazd około g. 17.10. Następnie autobus będzie wracał do Gliwic z Łan o g. 17.15 trasą Łany (17.15) – Pławniowice (ok. 17.20) – Taciszów (ok. 17.30) Rzeczyce (ok. g. 17.45) – Ligota Łabędzka (ok. g. 17.50) – Gliwice przyjazd około g. 18.10. Autobus z uwagi na zamknięcie dróg pominie Kleszczów, Rudno, Bojszów, Rudziniec.

Kurs 17.05 Rudziniec – Gliwice przez: Chechło - Widów - Poniszowice - Słupsko - Niewiesze - Bycina - Paczyna – Pyskowice rozpocznie kurs od przystanku Chechło Centrum  (o g. 17.12) i dalej pojedzie zgodnie z rozkładem jazdy. Zawieszony zostaje na odcinku Rudziniec – Chechło.

Kurs 16.50 Bojszów Skrzyżowanie – Łącza będzie w  dniu 06 sierpnia zawieszony.

Kurs 18.10 Pętla II Gliwice - Brzezinka – Kleszczów – Bojszów – Rudno – Rudziniec – Pławniowice – Taciszów – Kleszczów – Brzezinka – Gliwice może być kilka minut opóźniony w zależności od zakończenia przejazdu kolarzy i otwarcia dróg.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

 

 

Więcej informacji >> http://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-gliwicki/  <<

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia
do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha
do 20 ha
– stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy lub własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.

To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię - młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały wnioski do 17 sierpnia.

info

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin realizacji zadania: 01.09.2020r. - 31.12.2020r.

>>ogłoszenie<<