Powiatowy Urząd Pracy przesyła wyniki badania przeprowadzonego w 2019r., które miało na celu oszacowanie perspektywy zatrudnieniowej na rok 2020

>>plakat<<

 

 

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

>>więcej informacji<<

 

Informujemy, że mieszkańcy gminą mogą składać ankiety dotyczące chęci przyłączenia budynku do sieci gazowej. Złożone ankiety pozwolą określić zapotrzebowanie na gaz na terenie naszej gminy. Formularze ankiet dostępne są w Urzędzie Gminy w Rudzińcu, a także w wersji elektronicznej (poniżej):

Ankieta PSG

Zachęcamy mieszkańców (zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorców) do wypełniania ankiet.

Wypełnione ankiety można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Rudzińcu lub drogą mailową na adres gazyfikacje.zabrze@psgaz.pl albo pocztą na adres Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu 41-800 Zabrze ul. Szczęść Boże 11

Poniżej przedstawiamy przykładowe wypełnione ankiety.

Wzór 1 - dotyczy gospodarstw

 

 

Wzór 2 - dla podmiotów gospodarczych i innych podmiotów

 

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 11 lutego 2020 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Mistrzostwa Gminy Rudziniec w tenisie stołowym"

>>informacja<<

  Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Gminy Rudziniec

>>więcej informacji<<

Zgłoszenia przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska przez całą dobę 7 dni w tygodniu

Dla całego obszaru działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach
całodobowy telefon alarmowy 539 344 130 oraz adres e-mail: dyzur@katowice.wios.gov.pl

Ponadto w dni robocze, w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach:

WIOŚ w Katowicach telefon 32 201 76 00 lub 32 251 80 40