Urząd Gminy w Rudzińcu informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Rudziniec prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.       

          >>> OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH <<<

Zawiadamia się, iż w dniu 22 grudnia 2015 r.,  o godz. 15.30 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w Gminnym Ośrodku Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach, ul. Parkowa 11.

Zawiadamia się, że w dniu 17 grudnia 2015 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że w Europie zachodniej stwierdzane są nowe ogniska zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 oraz o istniejącym zagrożeniu wystąpienia tej jednostki chorobowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 >> INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W G-CH <<

19 grudnia 2015 r., w budynku OSP w Bycinie odbędzie się Gminny Turniej Skata o Puchar Wójta Gminy Rudziniec. 

Regulamin znaleźć można na fanpage'u organizatora – LKS Ślązak Bycina, pod adresem: www.facebook.com/SlazakBycina/

>>> Gminny Turniej Skata o Puchar Wójta - plakat <<<

 

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.

Zostań partnerem ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zapraszamy firmy i instytucje niezależnie od sektora, czy wielkości. 

Szanowni mieszkańcy, przekazujemy do konsultacji społecznych projekt nowej Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2022. Projekt nowej Strategii został opracowany przez pracowników Urzędu Gminy przy wsparciu radnych Rady Gminy Rudziniec. Obecnie przekazujemy go do konsultacji społecznych, w których mogą się wypowiedzieć wszyscy mieszkańcy gminy Rudziniec.