Nadleśnictwo Rudziniec informuje, że w dniach 17 - 22.10.2016 r. na terenie nadleśnictwa odbędzie się inwentaryzacja zwierzyny.

Ze względu na zwiększone prawdopodobieństwo przechodzenia zwierząt przez drogi publiczne prosimy o zachowanie ostrożności w czasie przejazdu przez obszary leśne.

 

Wójt Gminy Rudziniec informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec.

>>OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH<<

 

Wójt Gminy Rudziniec informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie "Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.239 z późn. zm.) na rok 2017".

               >>> OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH <<<

 

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zaprasza mieszkańców województwa śląskiego na organizowaną w ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa bezpłatną konferencję pn.: "(ni)e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie", która odbędzie się 22 października 2016 r. w Katowicach

>>plakat<<

>>ulotka<<

22 października br. o godz. 9.30 na terenie boiska LKS "Wilki" Wilcza przy ul. Grzonki 13 a Wilcza odbędzie się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów 2016.

W turnieju uczestniczyć mogą mieszkańcy Powiatu Gliwickiego, którzy ukończyli 35 lat i nie są zawodnikami zrzeszonymi w klubach sportowych.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału !

Firma transportowa Grand Tour Venus (GTV) z siedzibą w Ozimku przyjmie do pracy kierowców – konduktorów z terenu Gminy Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Pyskowice. Wymagane: kategoria prawa jazdy D oraz aktualne uprawnienia. Oferujemy atrakcyjne warunki płacowe.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na "Świadczenie usług przewozowych w transporcie drogowym na terenie Gminy Rudziniec w 2017 roku"

>>informacja<<