Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. za obsługę  komunikacji publicznej w Gminie Rudziniec będzie odpowiadała firma Grand Tour Venus w Ozimku – region Śląsk.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o tym, gdzie i jak można zastrzec utracone dokumenty oraz karty płatnicze, a także dlaczego należy tego dokonać.

Zawiadamia się, iż w dniu 29 grudnia 2016 r., o godz. 15.30 odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Wójt Gminy Rudziniec informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/155/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Rudziniec prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

>>ogłoszenie<<

>>projekt uchwały<<

Wójt Gminy Rudziniec informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Rudziniec przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

>>ogłoszenie<<

>>projekt uchwały<<

Starostwo Powiatowe w Gliwicach informuje, że dnia 16.12.2016 r. została wydana decyzja nr 1053/16 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni przy ulicy Klonowej i Akacjowej w Kleszczowie na działkach nr 328/25, 329/25, 147/24, 327/25, 145/26, 146/26.