Urząd Gminy w Rudzińcu publikuje sprawozdanie z konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Rudziniec:

>>> OGŁOSZENIE - SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI<<<

 

Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - koncert zespołu UNIVERSE

>>INFORMACJA<<

 

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu” organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego.

 

Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. "Sportowo i rodzinnie".

                       >>> INFORMACJA <<<

 

4 lipca rusza kolejna edycja bezpłatnych otwartych spotkań z dziećmi w wieku od 6 lat z młodzieżą. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z animatorami przygotował mnóstwo zabaw, zajęć, wycieczek i niespodzianek.

14 czerwca punktualnie o godzinie 5:00 czterdzieścioro sześcioro uczniów z SP w Rudnie i SP w Poniszowicach wyruszyło do Warszawy. Jednym z głównych punktów programu wycieczki było spotkanie z Markiem Michalakiem - Rzecznikiem Praw Dziecka w jego biurze przy ul. Przemysłowej 30/32.

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 1.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

>>TREŚĆ OGŁOSZENIA<<