Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. "Sportowo i rodzinnie".

                       >>> INFORMACJA <<<

 

4 lipca rusza kolejna edycja bezpłatnych otwartych spotkań z dziećmi w wieku od 6 lat z młodzieżą. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z animatorami przygotował mnóstwo zabaw, zajęć, wycieczek i niespodzianek.

14 czerwca punktualnie o godzinie 5:00 czterdzieścioro sześcioro uczniów z SP w Rudnie i SP w Poniszowicach wyruszyło do Warszawy. Jednym z głównych punktów programu wycieczki było spotkanie z Markiem Michalakiem - Rzecznikiem Praw Dziecka w jego biurze przy ul. Przemysłowej 30/32.

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 1.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

>>TREŚĆ OGŁOSZENIA<<

 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie wszystkich szkół podstawowych gminy Rudziniec po raz czternasty zmierzyli się w konkursach Ligi Humanistycznej, na których sprawdzana była wiedza dotycząca języka polskiego.

 

Zapraszamy na 20 festyn kościelny w Bycinie który odbędzie się w dniach 2-3 lipca 2016 r. na boisku sportowym w Bycinie. Szczegółowy program można zobaczyć na plakacie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla zadania pn.: "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 2918S Kotulin-Rachowice (ul. Gliwicka) i drodze powiatowej nr 2940S Wydzierów -Taciszów (ul. Leśna) w Rudzińcu"

                      >>> ZAWIADOMIENIE <<<