12 listopada 2012 r. dla mieszkańców gminy Rudziniec był dniem wyjątkowym, ponieważ właśnie wtedy Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka - „wpadł z przyjacielską wizytą” do Szkoły Podstawowej w Rudnie. Ta placówka edukacyjna znana wszak w naszej gminie z oryginalnych pomysłów i ogromnego zaangażowania uczniów oraz nauczycieli w życie społeczności lokalnej, została wyróżniona przez współczesnego obrońcę praw dziecka już w 2010 r. Wówczas to Rzecznik po raz pierwszy przekroczył jej progi, natomiast w styczniu bieżącego roku zaprosił uczniów z Rudna najpierw do Katowic a później do Warszawy na uroczystą inaugurację Roku Korczakowskiego.

Na spotkanie z Rzecznikiem do Rudna przybyli zaproszeni goście: wójt gminy Rudziniec Krzysztof Obrzut, dyrektor Delegatury w Gliwicach Zdzisława Waniek, nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec Tadeusz Mamok oraz sołtys Rudna Renata Böhm. Dyrektor Ewa Dohrmann powitała wszystkich a następnie oddała głos dzieciom. Uczennice kl. VI – Wiktoria Karaszewska, Julia Rapsiewicz oraz Karolina Zgorzałek „po naszymu”, czyli po śląsku przekonywały Rzecznika, że do gminy Rudziniec warto przyjeżdżać częściej, bo na gości czeka tu moc atrakcji. Ich występ artystyczny został wzbogacony piosenkami eksponującymi walory naszej Małej Ojczyzny, skomponowanymi przez dzieci. Kolejnym punktem programu był taniec – belgijka, do którego został zaproszony również Rzecznik. Ta wspólna zabawa sprawiła wszystkim dużo przyjemności i radości. Aby podziękować propagatorowi idei Janusza Korczaka za wsparcie i okazaną pomoc, uczennica kl. VI Karolina Zgorzałek napisała wiersz-apel do dorosłych, w którym – w imieniu wszystkich dzieci – upominała się o ich prawa. Ten wiersz wraz z portretem J. Korczaka został wręczony Rzecznikowi na pamiątkę jego przyjazdu do Rudna. Korzystając z okazji, Rzecznik przypomniał dzieciom, kim był J. Korczak oraz dlaczego postać ta jest tak wyjątkowa a jego idee wciąż aktualne. Na zakończenie wizyty Marek Michalak odwiedził Rudnowską Izbę Pamięci.

Najlepszym dowodem na to, że Rzecznik darzy ogromną sympatią Szkołę Podstawową w Rudnie - a tym samym całą gminę Rudziniec - jest fakt, że wciąż pamięta o tej szkole i wraca w jej skromne progi. Cieszymy się z tego wyróżnienia i wyrażamy wdzięczność Rzecznikowi za pamięć oraz ciepłe słowa. Będą one dla nas motywacją do dalszych działań.

 

Bożena Kaczmarczyk

 

Więcej zdjęć w galerii

 

List do Dorosłych

Każde dziecko, czy to duże, czy małe,

ma swoje prawa!

Jak brzmią? Po co one? Na co? Komu?...

Zaczynają się pytania.

Mój drogi Dorosły – spójrz!

Zatrzymaj się choć na chwilę a zrozumiesz.

Zmienia się los dziecka.

Kiedyś często bite, zastraszane,

bez miłości, szczęścia i dzieciństwa,

teraz pomocną dłoń otrzyma.

Niektórzy tego nie rozumieją.

Czy to takie trudne? Czy tak trudno to pojąć?

Janusz Korczak to rozumiał,

bo kochał dzieci - oddał przecież za nie życie.

Wszak nie każdy zdobyłby się na takie poświęcenie.

A czy Ty potrafiłbyś ???

Pomyśl...

On odpowiedział bez wahania!

 

Karolina Zgorzałek -

uczennica klasy VI

Szkoły Podstawowej

w Rudnie

Kończy się realizacja projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013, Priorytet III Turystyka, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne.

Projekt był realizowany wspólnie przez Powiat Gliwicki, pełniący rolę lidera oraz wszystkie gminy z terenu powiatu – Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Sośnicowice, Rudziniec, Toszek i Wielowieś.

Projekt miał na celu utworzenie zaplecza turystycznego dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego poprzez zmodernizowanie i oznakowanie sieci tras rowerowych o długości 211,5 km na terenie powiatu gliwickiego oraz utworzenie czterech obiektów infrastruktury okołoturystycznej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu oraz mapami tras na stronach Powiatu Gliwickiego

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

Poniżej przedstawiamy przykład przysyłanej do przedsiębiorców korespondencji

>>>>>POBIERZ<<<<<

KOMUNIKAT CEIDG

Urząd Gminy Rudziniec informuje, iż z dniem 1 maja 2012r. zmieniają się dane niezbędne do wystawienia faktury VAT/rachunku z dotychczasowych na:

Gmina Rudziniec

ul. Gliwicka 26

44-160 Rudziniec

NIP: 969-160-55-54

Prosimy o uwzględnienie przedstawionych powyżej zmian we wszystkich dokumentach księgowych wystawianych dla Urzędu Gminy Rudziniec od dnia 1 maja 2012r.

Tabliczki adresowe domu
W związku z pytaniami właścicieli nieruchomości dotyczących sposobu oznaczenia
budynku tablicą adresową oraz brakiem szczegółowych przepisów w tej materii
informujemy,że Urząd Gminy wychodząc naprzeciw mieszkańcom w dążeniu do
ujednolicenia oznakowania nieruchomości na terenie gminy Rudziniec rekomenduje
następujące zasady umieszczania i wzory tablic:
1. Tablice adresowe należy umieszczać na ścianach budynków, na wysokości 2,5 do
3,0 metrów od poziomu chodnika;
2. Tablice adresowe należy umieszczać w miejscu widocznym od strony ulicy, od której
nadany został numer porządkowy, najlepiej w rejonie wejścia głównego;
3. W przypadku budynków o fasadach dłuższych niż 50 metrów, należy umieszczać
dwie tablice – na początku i na końcu fasady budynku;
4. Na wolnostojących budynkach jedno lub wielorodzinnych o fasadach krótszych niŜ
50 metrów tablice adresowe powinne zostać zamontowane w naroŜniku budynku,
który jest najlepiej widoczny od strony ulicy. W miarę możliwości tablice adresowe
powinny sąsiadować z fasadą budynku, w której są umieszczone wejścia;
5. Powierzchnia wokół tablicy powinna być wolna od nośników reklam w odległości 1,2
metra od jej krawędzi;
6. Wielkość tablicy powinna być uzależniona od wielkości budynku, jego odległości i
szerokości ulicy;
- wielkość tablicy: 20 -25 cm x 25-30 cm (wys x dł); kształt prostokąta,
- nośnik: blacha lub materiał trwały o grubości min 1,0 mm,
- tło tablicy: niebieski (RAL 5017 lub zbliżony),
- napisy i obrzeże tablicy: białe (płaskie lub tłoczone),
- wielkość czcionek: numer porządkowy 10 - 15 cm, nazwa ulicy 3 – 5 cm,
- numer porządkowy w centralnej części tablicy,
- nazwa ulicy: w dolnej części tablicy według wzoru ul. Gliwicka,
- sposób wykonania tła, napisów i lica tablicy: technologia zapewniająca trwałość i
odporność na działanie czynników zewnętrznych, w szczególności atmosferycznych:
trwałość i odporność porównywalna z tablicami rejestracyjnymi pojazdów.
Podkreślić należy, że wzór tablic nie jest obowiązkowy. Jednak w
miejscowościach o jednolitym, czytelnym oznakowaniu nieruchomości obserwuje
się pewien ład i porządek oraz łatwość odnalezienia adresata.