Nie czekajmy na telefon od rachmistrza, ale spiszmy się sami przez:

  • Internet: https://spisrolny.gov.pl/
  • infolinię spisową: tel. 22 279 99 99

 

W związku z przystąpieniem do opracowania aktualizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec, który ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, prosimy mieszkańców o wypełnienie ankiety dotyczącej budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Rudziniec.

Ankieta ma charakter jedynie informacyjny i służy pozyskaniu danych w celu opracowania Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec. Od liczby   i poprawności wypełnionych ankiet zależeć będzie jakość opracowania, dlatego prosimy o rzetelne podanie danych.

W przypadku pytań, uwag związanych z ankietą lub Programem prosimy o kontakt z:

  • Urzędem Gminy – tel. 32 4000 783,
  •   Firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o. o., która zajmuje się opracowaniem dokumentu – tel. 794 243 787, 504 218 836

Ankietę można szybko i wygodnie wypełnić w formie elektronicznej pod adresem: www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-rudziniec

Można również:

  • złożyć ankietę w Urzędzie Gminy w Rudzińcu ul. Gliwicka 26, w urnie na parterze lub biurze podawczym;
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Rudziniec ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec;
  • przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@rudziniec.pl

 

>>ANKIETA<<

 

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że Uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników została ogłoszona  wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 roku.

OGŁOSZENIE

 

Informuje się podatników sołectwa Niewiesze, iż zapłaty

III raty podatku za 2020 rok można dokonać wyłącznie przelewem na numer rachunku bankowego: 32 8454 1024 2008 0041 4588 0002 bądź bezprowizyjnie w kasie Urzędu Gminy Rudziniec – znajdującej się w ekspozyturze Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą na parterze Urzędu Gminy.

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19   >>więcej<<

 

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z maszyn budowlanych >>więcej<<

 

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

>>więcej<<