info

31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądów powszechnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj.Dz.U.z 2019 poz. 52 ze zm.) Rada Gminy Rudziniec najpóźniej w październiku 2019 r. dokona wyboru ławników na lata 2020-2023:

- do Sądu Okręgowego w Gliwicach - 1 ławnika

- do Sądu Rejonowego w Gliwicach - 2 ławników w tym 1 ławnika do orzekania z zakresu prawa pracy.

zyczenia
info

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin realizacji zadania: 01.07.2019r. - 31.12.2019r.

>>ogłoszenie<<

 

 

W  miesiącach  maju i czerwcu  2019 r.  uczniowie  kl. III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pławniowicach realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zieloną  szkołę”.

>>Treść ogłoszenia<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 23 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Aktywne powitanie wakacji - spartakiada dla dzieci” złożona przez LKS Młodość Rudno

>>informacja<<

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 23 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Gminny turniej seniorów o Puchar Wójta Gminy Rudziniec” złożona przez LKS Młodość Rudno

>>informacja<<