Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego/ powiatu gliwickiego zjawiska: OBLODZENIE/1 śląskie/gliwicki od 22:00/11.12.2018 do 09:00/11.12.2018

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 35 <<<

info

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2018 r. (WIGILIA) Urząd Gminy w Rudzińcu będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

info

W związku z ogłoszonymi 27 listopada 2018 r. konkursami ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na okres 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138) na okres 01.2019 r. - 31.12.2019 r. Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowych opiniujących złożone oferty.

>>ogłoszenie<<

>>formularz<<

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 22 listopada 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Dystrybucja żywności na obszarze Gminy Rudziniec” złożona przez Fundację Zacisze Grażyny.

>>informacja<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.

>>ogłoszenie<<