Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

>>więcej informacji<<

 

Informujemy, że mieszkańcy gminą mogą składać ankiety dotyczące chęci przyłączenia budynku do sieci gazowej. Złożone ankiety pozwolą określić zapotrzebowanie na gaz na terenie naszej gminy. Formularze ankiet dostępne są w Urzędzie Gminy w Rudzińcu, a także w wersji elektronicznej (poniżej):

Ankieta PSG

Zachęcamy mieszkańców (zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorców) do wypełniania ankiet.

Wypełnione ankiety można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Rudzińcu lub drogą mailową na adres gazyfikacje.zabrze@psgaz.pl albo pocztą na adres Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu 41-800 Zabrze ul. Szczęść Boże 11

Poniżej przedstawiamy przykładowe wypełnione ankiety.

Wzór 1 - dotyczy gospodarstw

 

 

Wzór 2 - dla podmiotów gospodarczych i innych podmiotów

 

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 11 lutego 2020 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Mistrzostwa Gminy Rudziniec w tenisie stołowym"

>>informacja<<

  Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Gminy Rudziniec

>>więcej informacji<<

Zgłoszenia przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska przez całą dobę 7 dni w tygodniu

Dla całego obszaru działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach
całodobowy telefon alarmowy 539 344 130 oraz adres e-mail: dyzur@katowice.wios.gov.pl

Ponadto w dni robocze, w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach:

WIOŚ w Katowicach telefon 32 201 76 00 lub 32 251 80 40

info

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.