info

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

>>powiadomienie<<

 

Rozporządzenie nr 12/09 Wojewody Śląskiego w/s obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

 

 

Zapytanie ofertowe Świadczenie usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na obszarze Gminy Rudziniec

>>Informacja o wynikach postępowania<<

>>pytania i odpowiedzi<<

>>> ZAPYTANIE OFERTOWE <<<

>>zał1<<     >>zał2<<    >>zał3<<