Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia

 

info

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

>>powiadomienie<<

info

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

>>powiadomienie<<

 

info

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

>>powiadomienie<<