Powiat Gliwicki po raz szesnasty organizuje Turniej Skata Sportowego o Puchar Starosty Gliwickiego. Turniej planowany jest w sobotę, 12 października 2019r. na terenie gminy Sośnicowice w budynku Klubu Sportowego "Sokół" w Łanach Wielkich przy ul. Łabędziej 39 o godz. 10.00

>>plakat<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Gminny Turniej Trampkarzy w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rudziniec" złożona przez Ludowy Klub Sportowy Start Kleszczów reprezentowaną przez Tadeusza Cyrus-Prezesa i Sebastiana Blitka Sekretarza

>>informacja<<

 

W związku z przewidywaną większą ilością uczniów z terenu gminy Rudziniec dojeżdżających do szkół średnich w Gliwicach od dnia 02 września 2019 roku (poniedziałek) wprowadza się  zmiany.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bycinie zawiadamia o wynikach zapytania ofertowego na dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego, 4x4 uterenowionego.

Wyniki - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bycina

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w najbliższych dniach przeprowadzi lustracje gospodarstw rolnych mającą na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Wizyty w gospodarstwach nie mają na celu karania i nakładania mandatów, lecz będą miały charakter prewencyjny czyli mają pokazywać przede wszystkim  występujące zagrożenia i nieprawidłowości.

Po tej kontroli inspektor PIP poinformuje Radę Gminy i Sołtysów na sesji o wynikach lustracji.