W związku z przewidywaną większą ilością uczniów z terenu gminy Rudziniec dojeżdżających do szkół średnich w Gliwicach od dnia 02 września 2019 roku (poniedziałek) wprowadza się  zmiany.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bycinie zawiadamia o wynikach zapytania ofertowego na dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego, 4x4 uterenowionego.

Wyniki - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bycina

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w najbliższych dniach przeprowadzi lustracje gospodarstw rolnych mającą na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Wizyty w gospodarstwach nie mają na celu karania i nakładania mandatów, lecz będą miały charakter prewencyjny czyli mają pokazywać przede wszystkim  występujące zagrożenia i nieprawidłowości.

Po tej kontroli inspektor PIP poinformuje Radę Gminy i Sołtysów na sesji o wynikach lustracji.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bycinie zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego, 4x4 uterenowionego. Komplet wzorów jak i formularzy oraz oryginał zatwierdzonej specyfikacji do pobrania.

Zapytanie ofertowe - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bycina