info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 21 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Industriada 2019 - występ Zespołu Pieśni i Tańca "Komes"” złożona przez Ośrodek Edukacyjno - Formacyjny Diecezji Gliwickiej Zespół Pałacowo - Parkowy ul. Gliwicka 46, 44-171 Pławniowice.

>>informacja<<

 

info

 

Ze względów organizacyjnych prosi się rodziców/opiekunów o potwierdzenie woli skorzystania z dyżuru w konkretnym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej do 19 czerwca 2019 r.

>>informacja<<

 

info

Projekt "Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych w ramach zadań realizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu w Katowicach" realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

>>informacja<<

 

Informujemy, że dnia 14 maja o godzinie 17.00 w budynku Zespołu Szkół w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 5 odbędzie się szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych pracujących przy wyborach do Parlamentu Europekskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/rudziniec/12977.pdf

 

 INFO

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego/ powiatu gliwickiego zjawiska: INTENSYWNE OPADY DESZCZU w dniu 28.04.2019 r. od godz. 08.00 do godz.20:00 dnia 29.04.2019 r.

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 23 <<<

info

Śląska Izba Rolnicza informuje, że 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej

>>komunikat<<

info